Nabídka služby a způsob jejího poskytování

 

Naši uživatelé jsou (nebo mohou být) kvůli svému mentálnímu handicapu sociálně vyloučeni ze života v běžné společnosti. Tzn., že se nemohou vzdělávat, najít si zaměstnání, využívat veřejné služby, starat se o svou domácnost, hospodařit se svými financemi a naplňovat jejich další potřeby. Naše organizace napomáhá uživatelům plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

V jednotlivých domácnostech jsou služby chráněného bydlení poskytovány v závislosti na individuálních potřebách klientů.

Čas, který asistent věnuje klientovi, závisí na tom, jakou míru podpory klient potřebuje.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet se svými potřebami a žádostmi o podporu. S tímto pracovníkem klient také plánuje službu, která mu je poskytována.

 

Služby jsou zajišťovány 4 asistenty v tomto časovém rozsahu:

  • od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00 hodin.

Všichni uživatelé mají možnost dovolání na služební mobil pracovníka, se kterým mohou konzultovat případné dotazy.