Spolupracujeme

Firmy

Krufin, s. r. o.

Sokolovská chráněná, s.r.o.

Neziskové organizace

Rytmus, od klienta k občanovi, o. p. s.

INSTAND, z. ú.

Evangelisches Jugend - und Fürsorgewerk  (Evangelická společnost pro mládež a sociální péči)

Sociálně terapeutické dílny Mateřídouška, o. p. s.


 

Instituce

Městský úřad Sokolov

Úřad práce Sokolov

Městská knihovna Sokolov

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary