Cílem naší organizace je pozitivně ovlivnit situaci našich klientů. Naši klienti se nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od situací klientů odvíjejí:

  • Klient se o sebe dokáže postarat a odchází do samostatného života:

- Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života.

- Zpracovat s klientem, který odchází do samostatného života, plán tohoto přechodu.

- Pomoci klientovi najít vlastní bydlení.

  • Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta:

- Minimálně 4 x ročně přehodnotit s klientem potřebnou míru podpory.

  • Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života:

- Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě.

- Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.

- Umožnit seniorům dožít v chráněném bytě.