Klienty naší služby jsou lidé s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem ve věku od 18 let. Služba není určena těmto osobám:

1. jde-li o osobu, která žádá o sociální službu, kterou neposkytujeme, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

2. nemáme volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,

3. zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby – jedná se o tyto stavy:

* zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

* osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

* chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

4. jde-li o osobu, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí „Smlouvu o poskytnutí sociální služby“ z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Pozn.: Odmítneme-li se zájemcem z výše uvedených důvodů uzavřít smlouvu, vydáme mu na jeho žádost písemné oznámení, kde je uveden důvod odmítnutí.