Poslání organizace

Posláním naší organizace je umožnit dospělým lidem s mentálním
znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle
jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a
možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život