Zásady poskytování sociální služby Chráněného bydlení Sokolov

 

1. Člověk s mentálním postižením je rovnocenný se všemi ostatními lidmi.

2. Jeho potřeby zaslouží stejnou pozornost jako potřeby ostatních lidí.

3. Ve svém životě není náš uživatel nijak ponižován, ani krácen na svých právech.

4. Uživatel vykonává veškeré aktivity, které mu jeho aktuální stav dovoluje.

5. Uživatel se sám rozhoduje o svém vlastním životě.

6. Pracovníci poskytují podporu uživateli pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.

7. Uživateli pomáháme při uplatňování práv a zájmů tak, aby byl ve společnosti přijímán se všemi právy a povinnostmi.

Těchto zásad se snažíme dosahovat vzájemným respektem, empatií, profesionálním a individuálním přístupem ke každému uživateli.

 

Pozn.: Zásady poskytování sociální služby jsou upraveny v § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v úplném znění. Chráněné bydlení Sokolov, z. s. poskytuje sociální služby v souladu s těmito zásadami.