Návštěva chráněného bydlení a domova pro seniory ve Schwandorfu

30.11.2017 08:06

Děkujeme Komisi vnějších vztahů a cestovního ruchu města Sokolov, že nám dne 7. 11. 2017 umožnila návštěvu chráněného bydlení a domova pro seniory v nedalekém Schwandorfu. Jednání zprostředkoval místopředseda komise p. Antonín Lebeda a předseda partnerské komise ve Schwandorfu p. Ernst Schober, kterým chceme touto cestou rovněž moc poděkovat. Velmi si ceníme získaných zkušeností a jsme velmi rádi, že pracovníci místních zařízení přijali nabídku pozvání k nám. Návštěva by se měla uskutečnit v příštím roce.

—————

Zpět