Adventní večer

12.12.2017 07:38

Vážení přátelé,
v pátek dne 8. prosince 2017 se uskutečnil náš tradiční adventní večer. Již po dvaadvacáté podpořil naši činnost zaplněný sál Kláštera sv. Antonína Paduánského. Výtěžek z benefiční akce činil úžasných 23. 020,- Kč. DĚKUJEME!!! Při úvodním proslovu jsme vzpomněli na zakladatelku organizace paní Miladu Bučkovou, která nás dne 29. června tohoto roku navždy opustila. Vzpomněli jsme na ní jako na neobyčejnou ženu, jejíž celoživotní náplní bylo pomáhat druhým. Veřejnosti byl vysvětlen základní smysl činnosti chráněného bydlení, v níž jde především o hledání způsobů a možností jak rozvíjet samostatné rozhodování uživatelů o dění kolem nich. Za plnění tohoto nelehkého úkolu bylo poděkováno sociálnímu pracovníkovi a asistentům, kteří svou práci vykonávají vždy tak, aby potřeby uživatelů byly na prvním místě. Děkovalo se samozřejmě sponzorům – městu Sokolov, Sokolovské uhelné, Vodohospodářské společnosti, GS Sokotransu, společnosti Givt, sokolovskému Parkhotelu a Karlovarskému kraji. Velké díky patří Mgr. Petru Kubisovi, náměstku hejtmanky Karlovarského kraje pro sociální věci a bezpečnost. Ten při úvodním proslovu mimo jiné zmínil, jak moc si váží veškeré činnosti pro mentálně handicapované občany. Největší díky patří hudebnímu a divadelnímu hostu, kterým byli uživatelé sociálně terapeutických dílen Mateřídouška. Vedle divadelních scének jsme si mohli společně zazpívat vánoční koledy a příjemně se tak naladit na nadcházející vánoční svátky. Skvělou tečkou večera byl bohatý raut zhotovený uživateli tréninkového pracoviště Oáza, které provozuje Společnost Dolmen, z. ú. Ještě jednou díky Vám všem za nádherný večer a za Vaši podporu!

Zaregistrujte si doménu

—————

Zpět