Rekapitulace

Organizace a jednotlivci, kteří po finanční stránce již po deset let pomáhají existenci Občanského sdružení Chráněné bydlení

Od státu jsme prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Karlovarského kraje Města Sokolov a Úřadu práce obdrželi za deset let činnosti 8,807.715,-. Kč.

Na projekt Hélios jsme ze sociálních fondů EU obdrželi 644.900,- Kč

Podpořily nás různé nadace,  již při samotném vzniku sdružení to byl Výbor Dobré vůle Olgy Havlové, Nadace Charty 77 Konto Bariery, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA a Nadace Bratrství a služba Sokolov.

V průběhu činnosti to byly další nadace:

  • Nadace Tvořivý život Praha
  • Nadace Duhová energie
  • Nadace Telefónica
  • Nadace Divoké husy.

Celkem jsme od všech nadací získali částku 883.830,- Kč. S nadacemi Konto Bariery a Výbor Dobré vůle Olgy Havlové jsme ve stálém kontaktu.

Velmi si vážíme podpory firem, které mají sídlo mimo město Sokolov a Karlovarský kraj - Isolit Bravo s.s r.o. Jablonné n.Orlicí, Novato s.s r.o. Praha , Blavo Chemicals  s.s r.o. Pardubice, ty nás od počátku činnosti pravidelně podporují a to až dosud částkou v celkové výši 514.000,-Kč.

Sokolovská uhelná a.s., náš největší finanční sponzor a největší firma v regionu podpořila naši činnost až dosud částkou 1.015.000,-Kč, dalšími organizacemi a firmami byly Pojišťovna Kooperativa a.s., Argo Bohemia Sokolov, ETI Tisová, Vodohospodářská společnost Sokolov, Eastmen Sokolov a.s., GS Sokotrans s.s r.o. Sokolov , ČP Leasing a.s., Česká spořitelna a.s., Makar s.s r.o. Sokolov, Firma ABRI s.s r.o. Sokolov, Policie ČR. Farní Charita Sokolov, Evangelický sbor Sokolov, Botique pí Husákové Praha, Firma Star 3, Gymnazium Sokolov, ISŠTE Sokolov, Club Academie ISŠTE, ČSSD Praha, SBD Rozvoj, celkovou částkou 498.017,-Kč.

Děkujeme také mnoha jednotlivcům, dovolujeme si jmenovat především manžele Dvořákovi, kteří postupně věnovali  částku Kč 100.255,-, dále rodinu MUDr Macháčka s částkou Kč 74.300,- , notářku paní JUDr.Blanku Ungrovou s částkou Kč 60.000,-. Pan Josef Kábrt zasílal pravidelně ročně Kč 500,- celkem Kč 5.000,-. Je mnoho dalších osobních dárců, včetně těch anonymních, kteří přispěli do našich sběrových skříněk nebo při akcích, které několikrát ročně pořádáme.       

Každé částky si velmi vážíme a děkujeme. Vyúčtování předkládáme ve výročních zprávách. Doufáme, že naše zařízení bude s pomocí všech dárců prosperovat i v těžším ekonomickém období tak, abychom mohli nabízet a poskytovat naše služby znevýhodněným občanům   pro jejich budoucí kvalitní samostatný život ve společnosti i nadále.

Všem dárcům děkujeme.