Zaměstnanost našich uživatelů

11.03.2015 11:32

(11.03.2015, autor: Pavlína Taran)

 

Trendem dnešních sociálních služeb je především plnění tzv. integrační funkce. Tzn., že by uživatelé měli být v co největší možné míře začleněni do běžného prostředí ve společnosti a využívat dostupné veřejné služby. Tuto funkci nám pomáhají plnit sociální služby a organizace, které v Sokolově vznikly, a za které jsme nesmírně rádi. Jednou z těchto služeb jsou sociálně terapeutické dílny Mateřídouška, o. p. s., které v současné době navštěvují 4 naši uživatelé. 3 uživatelé jsou v těchto dílnách zaměstnáni na částečný úvazek, v rámci kterého provádějí úklidové práce. Úspěchy sklízí naše organizace i v hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce, kde jsou zaměstnáni 3 naši uživatelé. V plnění tohoto nelehkého úkolu nám pomáhá Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus, o. p. s., která zaměstnavatele aktivně vyhledává a pomáhá našim uživatelům získávat a udržet si pracovní návyky. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani organizaci Zdraposo, o. s., která zaměstnává 4 naše uživatele, a dále společnost Krufin, s. r. o., kde jsou zaměstnáni 3 uživatelé. Obě organizace jsou našimi hlavními zaměstnavateli a to již od počátku naší činnosti. Všem uvedeným organizacím děkujeme za výbornou spolupráci a především podporu, kterou našim uživatelům poskytují!

 

—————

Zpět