Vzdělávací projekt

08.03.2010 10:40

Počátkem ledna letošního roku vstoupil v platnost celoroční vzdělávací projekt, který jsme nazvali "Pokračujeme". Zpracovali jsme ho v listopadu roku 2009. Navazuje na projekty z roku 2006 a 2007 podporované sociálními fondy EU a souvisí s individuálními plány všech klientů. . Po dvou měsících práce s tímto projektem můžeme říci, že jsme zvolili dobrou cestu. Vzdělávání zabírá maximálně necelé dvě hodiny různorodé činnosti i formou her a soutěží denně. Vedeme třídní knihu, klienti mají indexy, připravujeme různá ocenění a certifikáty. Nejenom klienti, ale i my, pracovníci, vymýšlíme a učíme se novým formám práce s klienty, abychom je co nejvíce zaujali a aby celá tato činnost přinesla mnoho dobrých výsledků.

—————

Zpět