Výroční zpráva 2015

28.06.2016 11:27

Na naše webové stránky jsme umístili výroční zprávu za rok 2015. Je souhrnem událostí, které nás v tomto roce potkaly.
Zároveň je společným dílem všech zaměstnanců a na tomto místě bych jim za jejich spolupráci chtěla srdečně poděkovat.
                                                                                                                                                                                                                                 Pavlína Taran - ředitelka

—————

Zpět