Porada pracovníků

08.03.2010 10:44

Na poradě pracovníků dne 2.března jsme rozpracovali další části celoročního projektu a to Krušnohorské putování v červenci s pobytem v Jáchymově a účast na Mezinárodním festivalu postižených a nepostižených mladých lidí v Žilině nazvaném Jašidielňa s detektivní tématikou v září. Pokud uspějeme se svojí žádostí u Nadace Divoké husy, pomůže výtěžek divadelního večera v květnu klientům při nákladech na pobyt a dopravu při obou zájezdových akcích.

—————

Zpět