PODĚKOVÁNÍ MATEŘÍDOUŠCE

05.04.2017 07:00

Naše organizace poskytuje uživatelům podporu v bytech v běžné zástavbě, které se svým charakterem přibližují bydlení běžné společnosti. Nenahrazujeme běžně dostupné služby, ale snažíme se o to, aby tyto služby naši uživatelé využívali mimo organizaci a to buď zcela samostatně, nebo s podporou našich pracovníků. Nejde jen o veřejné služby, ale i o tzv. návazné služby, které zahrnují nabídku zajímavých aktivit a podpůrných činností. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora našich uživatelů nemohla být nikdy úplná. Jednou z těchto aktivit jsou např. sociálně terapeutické činnosti, které naši uživatelé mohou využívat v sociálně terapeutických dílnách Mateřídouška. S touto organizací spolupracujeme již od roku 2011. Za tu dobu prošlo dílnami bezmála 20 uživatelů. U některých z nich byly dílny prvním stupínkem pro získání zaměstnání na otevřeném trhu práce, dalším uživatelům dílny nabídly zaměstnání, které je baví a naplňuje, pro jiné jsou dílny místem, kde získávají a rozvíjí své pracovní návyky, posilují schopnost zvládnout opakovaný pracovní výkon. Jejich prostřednictvím se naši uživatelé plnohodnotně a důstojně zapojují do života přirozené komunity. Mateřídoušce velmi děkujeme za to, co pro naše uživatele již dlouhá léta dělá a přejeme, aby uživatelé byli stále tak spokojení, jako je tomu dnes.


—————

Zpět