Hodnota práce v životě našich uživatelů

27.03.2017 13:36

Zaměstnání hraje v životě našich uživatelů nezastupitelnou roli. Nejen, že se jeho prostřednictvím stávají právoplatnými členy společnosti, ale pocit, že jsou užiteční, že je někdo potřebuje, se ničím jiným nahradit nedá.
Chtěli bychom Vám touto cestou postupně představit zaměstnavatele našich uživatelů a vyjádřit jim velké díky za to, že se uživatelé mohli stát členy jejich pracovního týmu. Tím prvním z nich je organizace Zdraposo, z. s., která v současné době zaměstnává 3 naše uživatele. Ti se v rámci svých pracovních činností věnují truhlařině, košíkářství, výrobě keramiky, tkalcovství či samotnému prodeji výrobků.
Dalším ze zaměstnavatelů je společnost Fresenius Medical Care – ČR, s. r. o., která v Sokolově provozuje dialyzační středisko, kde pomáhá lidem s onemocněním ledvin. V této společnosti je zaměstnána jedna naše uživatelka a provádí zde úklidové práce. Ještě jednou velké díky oběma zmíněným společnostem!!!

—————

Zpět