21. ADVENTNÍ VEČER

07.12.2016 11:34

 

Chlubení nám není vlastní, ale přesto bychom rádi zmínili, že slov chvály na letošní adventní večer bylo opravdu hodně. Program tentokrát zajistili klienti a pracovníci sociálně terapeutických dílen Mateřídouška. Na tomto místě bychom jim velmi rádi poděkovali, neboť obrovským dílem přispěli k jednomu z nejkrásnějších adventních večerů.  Diváci byli nadšení, s účinkujícími zpívali vánoční písně, upřímný potlesk doprovázel rovněž divadelní vystoupení. Celkový výtěžek z prodeje lístků, výrobků a hodnotných cen činil 27. 845,- Kč. Děkujeme!

Druhým rokem zajišťovali občerstvení klienti Tréninkového pracoviště Oáza, které provozuje Společnost Dolmen, z. ú. Na sdíleném příspěvku níže můžete vidět jejich profesionální kulinářské umění. Pracovníkům Oázy přejeme, ať jejich umění stále vzkvétá a také dostatek síly a finančních prostředků k udržení tohoto skvělého projektu!

Přípravy na 21. adventní večer jsou vždy velice náročné. Když ale vidíme plný sál lidí, kteří nás přijdou podpořit, stojí to za to! VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY.

—————

Zpět