Jak to začalo

Trochu historie od 5.2.1991 k 9.9.2009.

Založením Občanského sdružení Chráněné bydlení vyvrcholila činnost malého týmu občanů, kteří se poprvé sešli dne 5.2.1991 na půdě Občanského fóra v Sokolově s myšlenkou věnovat se nadále něčemu prospěšnému pro společnost, co dříve nebylo snadné bez „dovolení strany a vlády“. A tak byla dne 8. července 1991 zaregistrována ve městě Sokolov první nezisková humanitární organizace s nadačním posláním.

Oslovili jsme obyvatele Sokolova a okolí jako Nadace Bratrství a služba. Nosnou myšlenkou bylo pomoci tam, kde toho v té vzrušující době bude nejvíce zapotřebí. Nápadů bylo více –  do okresu Sokolov přicházeli noví obyvatelé - Češi z Volyně, kteří potřebovali pomoc, ve zdravotnictví chyběly  různé pomůcky, které tehdy nebyly dostupné a na které nebyly peníze, vzhledem k nedávné  amnestii  přibývalo lidí bez domova, kteří neměli kam jít….. Bylo však nutné zaměřit se k určitému cíli, pro který budeme  získávat nadační prostředky. Brzy  bylo jasno. V okrese Sokolov bylo zapotřebí vybudovat domov, ve kterém by mohly žít handicapované děti, pocházející  ze Sokolovska, toho času roztroušené po různých ústavech ve státě nebo  byly zavřené v nevhodném prostředí a bez řádné  péče doma. 

Dík pochopení vedení města, nemocnice a tehdejšího okresního úřadu jsme získali budovu, oslovovali jsme občany, organizace, městské úřady, firmy. Lidé v té době nebyli hluší, zcela malé i větší obnosy se scházely. Korunou všeho byl jeden milion korun od Elektrárny Tisové. A bylo rozhodnuto. Domov bude vybudován. Tak byl vymyšlen a tak vznikl v roce 1994 Sokolík. Pomohly také nadace Výboru Dobré vůle Olgy Havlové a Konta Bariery. Avšak na dokončení projektu  naše Nadace finančně již nestačila a celou akci dokončil okres Sokolov.

I potom jsme měli dost nadšení a chuti pokračovat, byť v jiném programu. Nový zákon o nadacích rozhodl o tom, jak dál, ukončili jsme  činnost nadace  a ustavili jsme v roce 1996 občanské sdružení, s cílem vybudovat chráněná bydlení, zejména pro dospívající postižené mladé lidí.  Opět jsme oslovovali občany, organizace, psali jsme projekty, abychom měli dostatek finančních prostředků na zahájení a začátek provozu. Nebyla to procházka, překonávali jsme řadu úskalí. Rozrostla se členská základna sdružení,  z velké části složená z lidí důchodového věku. Jim všem, kteří většinou svému sdružení zůstali až dosud věrní, patří nesmírný dík. Dík také patří pochopení a pomoci představitelům města, jehož tehdejší starosta, Dr.Černík přestřihl dne 9.9.1999 u objektu Chráněného bydlení pásku, přestavba objektu byla dokončena. Do té doby jsme získávali jen teoretické zkušenosti, činnost chráněných bydlení v našem státě  byla na samém začátku. Byl to pro nás odvážný krok do tmy. Prázdné, nevybavené prostory, zatím málo známí budoucí klienti, nemnoho peněz na kontě. První velká pomoc přišla od Nadace Rozvoje občanské společnosti a Nadace VIA, které uznaly naše projekty a poskytly první granty.  Mohli jsme vybavit příští byty  lednicemi, pračkami a dalším nutným zařízením. Se zařízením bytů potřebným starším nábytkem pomohla řada dárců.  Do konce září bylo  vybaveno všech 10 bytů, provoz se plně rozjel.

V současné době bydlí šestnáct klientů v patnácti bytech, k disposici je cvičný byt jako krizové centrum. Celkem se zde až dosud vystřídalo 43 klientů.

Je to málo? Teprve životem a spoluprací s každým z nich poznáváme podrobně problematiku jednotlivých klientů. Přicházeli lidé, které nikdo nechtěl, neměli kam jít, v životě většinou nepoznali pohlazení a lásku. Sociálně vyloučení jedinci. Získávali jsme zkušenosti i na různých seminářích, zprvu je nabízely neziskové organizace, záhy  začal fungovat Krajský úřad a začali jsme pracovat na standardech kvality služeb. Žijeme a hospodaříme skromně, vážíme si každé pomoci a bohudík, žádný rok nekončil schodkem. Samozřejmě dík sponzorům, různým dárcům a  pochopení občanů při našich veřejných akcích.

Chráněnému bydlení je letos deset let, celý tým členů sdružení pracuje vzhledem k předchozí Nadaci již 18 roků. Všechny přátele prosíme o porozumění a podporu do dalších let, nezapomínejte na nás. Děkujeme.